Butik

SBSremsa_hörnförstärkning

Prefabricerade hörn

Hörnförstärkning används för att erhålla en säker tätning av såväl invändiga som utvändiga hörn.

Mataki SBS-remsa

Mataki SBS-remsa är tillverkad av en stomlös SBS-modifierad bitumen. Används som förstärkning till både invändiga och utvändiga hörn. Format: 0,10×10 m. Avsedd att användas i tätskiktssystem Mataki UnoTech och Mataki 2-lags tätskikt.