Butik

Guardian-Fasteners-Overview

T-fix – Mataki Infästningssystem

T-fix är ett optimerat mekaniskt infästningssystem, perfekt anpassat till Mataki Tätskiktsystem. Med ett av marknadens bredaste sortiment av teleskophylsor, metallbrickor, infästningar och verktyg, kan vi erbjuda säkra lösningar till alla vanligt förekommande underlag såsom betong, lättbetong, plåt och trä.

Taket är den mest utsatta delen av byggnadens olika delar, med ständigapåverkningar av fukt, värme och kyla, solstrålning, temperaturvariationer, is, statiska och dynamiska belastningar, rörelser, brand och självklart även vind. För att motstå dessa påfrestningar och under lång tid skapa förutsättningar för en innemiljö som är torr, bekväm, tempererad och trygg, arbetar Mataki med kontinuerlig utveckling av tätskiktssystem och alla dess tillbehör och komponenter. T-fix är en mycket viktig del i denna utveckling.

Tätskiktsgarantier i Norden AB

Vid val av Mataki tätskiktsystem erbjuds ett unikt trygghetspaket med garanterat tätt tak i minst 15 år. För att detta ska gälla måste infästningssystemet uppfylla gällande riktlinjer, vilket bland annat innefattar teknisk godkänning med dimensionerande krafter för olika fästdon, korrosionsmotstånd om minst 15 kesternichcykler samt godkända åldringstester. Dessutom måste leverantören av fästdon uppfylla gällande kvalitetskrav. T-fix i kombination med Mataki tätskiktsystem uppfyller dessa krav.

 

One way stop och samlastning – Ett unikt erbjudande

Som ensam infästningsleveranör på marknaden har vi med T-fix möjligheter att erbjuda service i form av både ”One Way Stop” och samlastning. Med One Way Stop menar vi att du som kund kan utföra dina beställningar och tjänster med en och samma kontaktperson. Dessutom kan vi samleverera T-fix tillsammans med tätskikt och andra tillbehör till det specifika projektet, och därmed förenkla logistik och administrativt arbete. Kontakta kundtjänst här…