Butik

T-Remsa LA

T-remsa LA är en lättarbetad ytremsa till tätskiktssystemet Mataki Uno Tech Plus. Produkten är försedd med en avtagbar releasefilm och en lättaktiverad asfalt som ger en undersida med god vidhäftning mot de flesta vanligt förekommande underlagen. T-Remsa LA används vid installation av uppdragningar och diverse detaljarbeten. Kan användas vid både nyproduktion och renovering av befintliga tak på de flesta vanligt förekommande underlagen.

Basta
Byggvarubedömning
CE-märkt
Inbyggda tätskikt
P
Tätskiktsgarantier

T-remsa LA är uppbyggd av en kombistomme av glas- och polyesterfiber som belagts med SBS modifierad bitumen och svart skiffergranulat.

T-remsa LA finns tillgänglig i tre olika format:

• 10 x 0,33 m

• 10 x 0,50 m

• 10 x 1,0 m