Butik

Mataki UnoTech® FR LESSNOX

Med Mataki UnoTech® FR LESSNOX reducerar du mängden NOx-partiklar i luften. Det ger en renare luft – för både dig och mig! Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön. Därför bör det göras något aktivt för att bryta ned partiklarna innan de ställer till problem för hälsan. Det är här LESSNOX-membranet kommer in som lösningen på problemet! Skiffret är belagt med titandioxid vilket bryter ned NOx-partiklarna mycket snabbare. Det är till gagn för miljön och för oss alla!

Basta
Byggvarubedömning
CE-märkt
Elinstallerade tätskikt
Exponerande tätskikt
Gasolininstallerade tätskikt
Miljöblomma Grön
P
Tätskiktsgarantier

Ett UnoTech® FR LESSNOX-tak på 1000 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en bensinbil (klass Euro 5) släpper ut under 3260 mils bilkörning!