Butik

Mataki UnoTech FR NOXOUT

Varje dag utsätts vi för skadliga utsläpp. Trafik och industri släpper ut kväve­oxider (NOx) som orsakar stora luftföroreningar och skapar hälso­problem. Utsläppen av NOx-partiklar är stadigt stigande. Mataki UnoTech FR NOXOUT är ett tätskikt för tak som neutraliserar NOx-partiklar. NOXOUT är belagt med titandioxid vilken tillsammans med solens UV-ljus omvandlar NOx-partiklarna och därmed renar vår luft.

Basta
Byggvarubedömning
CE-märkt
Elinstallerade tätskikt
Exponerande tätskikt
Gasolininstallerade tätskikt
Miljöblomma Grön
P
Tätskiktsgarantier

 

 

Om Kväveoxid (NOx) och hur Mataki UnoTech FR NOXOUT fungerar

Kväveoxider (NOx) är luftföroreningar i form av avgaser från fordon och industri som är skadliga för människor och miljö. Mataki UnoTech FR NOXOUT är belagd med ett skiffer som fungerar likt en katalysator, vilken reducerar kväveoxidkoncentrationen i luften.
En katalysator är ett ämne som utan att förbrukas ändrar förutsättningarna för en kemisk reaktion genom att öppna alternativa reaktionsvägar. Med hjälp av uv-ljus och NOXOUT-skiffret på taket oxideras kväveoxiderna till nitrat som istället blir till näring för växter. En kata­­lysator, i detta fall Titandioxid (TiO2) påskyndar reduceringen av NOx betydligt och gör att reaktionerna kan ske vid en betydligt lägre temperatur och mycket snabbare.