Ångbroms

För att bygga en diffusionsöppen konstruktion används en ångbroms istället för byggfolie.
Används som inre skikt i diffusionsöppna väggkonstruktioner.