Byggkem

I Matakis produktsortiment hittar du många bitumenprodukter,
som passar för tätning, klistring och reparationer.