Taktätning

Helklistrande tätning mellan övergångar till tak,
t ex skorsten, takkupor, takfönster, vägg m.m.