Underlagstäckning

VÄLJ RÄTT UNDERLAGSTÄCKNING!

Val av underlagstäckning är ofta en fråga om att se till taket som helhet. Vilket taktäckningsmaterial ska användas och hur ser väder och vindförhållande ut när bygget är planerat – svaren på dessa frågor ger en uppfattning om vilken underlagsprodukt som är lämpad för taket. Man skiljer på underlagspapp och underlagsduk. Underlagspapp går att använda under de flesta ytskikt medan underlagsdukar skiljer sig från underlagspapp genom ett större format, som ger snabbare montering och enklare hantering. De fungerar som vattenavledande skikt under överläggsplattor som takpannor, shingel och profilerade plåttak. Underlagsduken får aldrig användas som underlag till svetsbara tätskikt.