En takinstallation bör dokumenteras på ett korrekt vis för att fastighetsägare eller beställare ska vara säkra på att de har det bästa och mest långlivade taket som möjligt. Här följer några exempel på vilken dokumentation som kan följa med en färdig takinstallation. 

Observera att alla dokument inte är relevanta för alla typer av tak och installationer.

Egenkontroll

Gå igenom entreprenörens egenkontroll.

Vindlastberäkning & infästningsplan

Kontrollera att uppgifterna stämmer. Till exempel byggnadens höjd, bredd, längd, terrängtyp, kommun, typ av fästdon och tätskikt.

Takavvattning dimensionering

Takavvattning ska vara dimensionerad och utförd enligt SS-EN 12056-3 och SS 824031. Kontrollera att dimensionering av takavattning är utförd och överlämnad.

Ansvarsutfästelse från Tätskiktsgarantier

Kontrollera att uppgifter på ansvarsutfästelsen stämmer. Fastighetsbeteckning/adress, datum för slutbesiktning. Om en fysisk ansvarsutfästelse inte finns utfärdad vid slutbesiktning, ska kopia på 
beställning av ansvarsutfästelse kunna uppvisas.
 

Drift & underhållsanvisning

Kontrollera att anvisning för aktuellt tätskikt finns.
 

Provtryckningsprotokoll

För exponerade tak med överbyggnad samt inbyggda tätskikt, kontrollera att provtryckningskontroll är upprättat och signerat. Undantag från provtryckning ska skriftligen godkännas av Tätskiktsgarantier.