Läcksökning

Läckage i tak kan vara svåra att lokalisera och kräver oftast stor kundkap och erfarenhet kring takkonstruktion och tätskikt för att man på man på ett rationellt sätt ska kunna identifiera problemet. Det är inte säkert att läckaget är direkt över punkten där läckaget visar sig på undersidan av taket.

En läckagesökning görs i första hand genom att takytan besiktigas okulärt. Ansamlingar av skräp, påväxter eller främmande föremål liggande på takytan undersöks först. Därefter inspekteras riskkonstruktioner som t.ex. takbrunnar, takluckor/takljus, tvärskarvar mm. Undersökningen görs i huvudsak genom att den som besiktigar tittar och känner. Skarvar undersöks med syl/sömtestare.

Om läckagets ursprung inte hittas kan taket röktestas med Mataki Test.

 

Mataki Test rökmaskin

Mataki Test är en rökmaskin som används för att kontrollera takets täthet genom att skapa ett övertryck under takpappen med hjälp av en kraftig fläkt. När rökmaskinen har höjt trycket tillräckligt under takpappen tillför Mataki Test rök vilken letar sig fram till läckan och markerar visuellt var skadan/läckaget är. På så vis kan Mataki Test hitta läckage som är svåra att upptäcka vid en okulär besiktning. Det underlättar takläggarens arbete och ger fastighetsägaren en ökad trygghet.

Mataki Test är en handburen maskin som är effektiv och enkel att använda. Användaren skär ett hål i tätskiktet och för in ett munstycke. Sedan blåser maskinen in rök under tätskiktet med hjälp av en kraftfull fläkt. Trycket gör att tätskiktet reser sig och eventuella läckage indikeras där röken tränger ut. Upp till 300 kvadratmeter kan testas vid varje tillfälle, beroende på takytans form och uppbyggnad.