Här finner du rekommenderade uppbyggnader för de vanligast förekommande underlagen. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag). 

Betong

  • Armerad betong minst 50 mm
  • Glidskikt av 2 lager byggfolie
  • Tätskikt Trema 3 alternativt Trema 5
  • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
    motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
    med Mataki Asfaltprimer