Mataki Power

Mataki Power

Mataki Power är ett komplett tätskiktssystem avsett för både nyproduktion och renovering av befintliga tak på såväl lutande som låglutande tak. Tätskiktsmattan är lättare, smidigare och tunnare än traditionella tätskikt och appliceras med eldriven varmluftsautomat – helt utan gasol.

Mataki Power är uppbyggd av SBS-modifierad bitumen. Stommen är en impregnerad kombistomme och ytan består av en mörkgrå skiffer för skydd mot UV-strålning och som halksäkerhet. Produkten är försedd med en frilagd plastad kant längs med långsidan, som är markerad för att placeringen av mekanisk infästning ska bli korrekt. Det finns ett brett utbud av tillbehör som är speciellt anpassade till Mataki Power.

testicons.png

Tätskiktssystem POWER – 100% ELINSTALLERAT

Nästa generations elinstallerade tätskikt från Mataki. POWER är ett 100% elinstallerat tätskiktssystem som kan installeras på tak i känsliga miljöer där särskilda krav förekommer tex sjukhus, serverhallar, känslig industri mm. POWER har en kraftig stomme av polyester och en bitumenblandning(formula) som har optimerats för varmluftsinstallation. Mjuk och följsam på vintern och stabil och robust på sommaren. POWER har ett grafitgrått skiffer som ger ett elegant och sobert utseende. Produktens vikt är 4700g/m2.

Fem produkter skapar ett tätt system

Tätskiktssystem POWER består av fem unika produkter, POWER FR, RV, LA, QR som alla har specifika ändamål. POWER FR installeras på alla ytor, POWER RV har två frilagda kanter, release på baksidan och används i ränndalar, den kan delas till kappor med frilagd kant, POWER LA är ”problemlösaren” som används vid detaljarbeten där det är svårt att komma åt eller man behöver en extra klibbig produkt, POWER QR för trätak har sandad baksida och har en klibbig 12 cm sträng bitumen i mitten som ersätter strängsvetsning på råspont. I systemet ingår även primer 9800 som används för att få extra vidhäftning i svåra förhållanden.

En modern systemlösning för framtiden

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, och när det gäller att skapa ett tätt tak finns det inte utrymme för några svaga länkar. Därför har vi utvecklat Mataki POWER tätskiktssystem med fokus på material, svetsmetod och läggningsarbetet för att det ska ge täta tak med trygghet och lång livslängd.

Auktoriserade montörer

Mataki POWER Tätskikt läggs av auktoriserade montörer, utvalda och utbildade av oss. De vet hur viktig noggrannheten i detaljarbetet är och monterar tätskiktet med stor precision. Monteringen görs med elsvetsmaskin vilket ger en jämn och mycket hög kvalitet på sammansvetsningen. Samspelet mellan systemets olika delar är viktigt. Mataki POWER marknadsförs genom auktoriserade montörer som använder rätt metod. Först då kan vi garantera att tätskiktets egenskaper kommer till sin fulla rätt.

 

rullar.png

 

VARFÖR SBS

  • SBS är en gummipolymer som är en viktig beståndsdel i de flesta takpappsprodukter vi tillverkar. SBS ger produkten sin elasticitet vilket innebär att takpappen håller sig mjuk och flexibel både när det är varmt och kallt och på så vis förhindrar man att takpappen spricker eller blir spröd med tiden. I varmare klimat är det vanligt att man använder APP vilket är en plastliknande polymer som lämpar sig bättre för ex vis sydeuropeiskt klimat. I vårt nordliga klimat blir produkter med APP mindre flexibla och kan upplevas hårda och svåra att arbeta med.

 

EXPONERAT vs INBYGGT TÄTSKIKT

  • Man brukar dela in tätskikt i två huvudgrupper. Exponerat och Inbyggt. Exponerat tätskikt är precis som det låter, papptak som monteras ytterst i konstruktionen m.a.o. vanlig takpapp. Takpappen ligger exponerad mot väder och vind på platta och lutande tak. Exponerat tätskikt har en skyddsbeläggning av skiffergranulat vilken ger tätskiktet en tålig, slitstark och UV-beständig yta.
  • Inbyggda tätskikt är till för att skydda den underliggande konstruktionen mot bl.a. fukt och föroreningar. Inbyggda tätskikt är som regel tjockare än exponerade tätskikt och saknar det mekaniska skyddet då det inte kommer att utsättas för varken slitage eller UV-ljus.  Exempel på konstruktioner där det förekommer inbyggda tätskikt är parkeringsdäck, takterrasser, broar och gröna tak.   

 

Gjorda för varandra

Samtliga systemdelar har utformats för att samspelet dem emellan ska ge maximalt resultat. Materialet är anpassat till montören genom lägre vikt och till metoden genom att vara så rationellt som möjligt att lägga. Metoden är anpassad till materialet för att uppnå optimal skarvstyrka och täthet, och till montören för att göra arbetet så enkelt som möjligt. Och montören? Ja, han är anpassad till både material och metod genom den utbildning alla takentreprenörer genomgår för att bli auktoriserade på Mataki POWER.

Mataki taktekniker - en kvalitetssäkring

Vi erbjuder numera en rad olika utbildningsmetoder för våra auktoriserade partners som främst arbetar med låglutande tak. Allt från större grupper heldagar i vår produktionsanläggning i Höganäs till taktekniker som besöker montörer ute på taken.

Genom utbildning och certifiering av takentreprenörerna skruvar vi upp kvalitetsmålen ytterligare. Syftet med montörsutbildningar är att takmontörer som arbetar med våra produkter och system ska ha kunskap om Mataki tätskiktssystem och hur de appliceras. Dessutom ingår allmän information om Mataki, bestämmelser och krav för tätskikt, testmetoder, olika typer av tätskikt, tillbehör samt materialkännedom. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.