FAQ Takentreprenörer

Här har vi besvarat några vanligt förekommande frågor. Undrar du över något annat är du välkommen att kontakta oss.

Entreprenadprodukt


Var hittar jag teknisk information om Matakis tätskiktsmattor och membran?


Vilken är minsta tillåtna taklutning för UnoTech?


Vilken typ av tätskikt är lämpad för användning på låglutande tak?


Vilken produkt ska man använda om taklutningen är under 3°?


Får man lägga på mineralull?


Vilken dimension krävs på en takbrunn och hur många ska man ha?


Vad ska man tänka på gällande bräddavlopp?


Hur ansluter man mot vägg och fotplåt med UnoTech?


När det gäller UnoTech, måste man alltid ha en ståndskiva av plåt eller går det lika bra med panel?


Uppfyller UnoTech produkterna brandklass Broof T2?


Kan man lägga tätskikt på garagetaket och därefter lägga plattor på?


Vem ringer jag om jag behöver lägga om mitt tak?


Kan man klistra en stos med kitt eller klister?


Finns det någon monteringsanvisning till stosar?


Kan man som privatperson lägga UnoTech Plus?


Hur monterar man ett bräddavlopp?


Vilka kulörer finns på Matakis exponerade tätskiktssystem?


När används dilfog resp. rörelsefog?


Vilken papp skall användas för att uppnå gällande brandkrav?


Kan man köpa stosar och hörn i byggvaruhandeln!


Vilket tätskikt kan användas till sedumtak, då vissa ytor kommer att vara exponerade?


Kan en privatperson köpa UnoTech?


Jag har en balkong som läcker och har ett inrett rum under. Det finns ingen lutning på balkongen. Vad rekommenderar ni att jag gör?


Kan man lägga trätrall på ett tätskikt som finns på en altan?


Kan jag få bättre fall på mitt tak?


Vad har ni för garantier på era tätskikt?


Jag skulle vilja ha en utförandebeskrivning/arbets-beskrivning på produkten SEP 5500. Var hittar jag den?


Jag vill lägga nytt tak på 3° lutande garagetak. Det finns ett avrinningshål i ena kanten av taket. Vilket takpapp rekommenderar ni?


Hur byter jag min takbrunn?


Skall man riva befintligt tätskikt innan man lägger på nytt?


Vad ska jag ha för Stos för en taklutning på 45°?


Vilken takbrunn ska man välja?


Hur hittar jag monteringsanvisning på er takbrunn?


Finns det något fiberförstärkt medel för att bygga fall vid takbrunnar?


Jag har en altan på drygt 30m² som jag tänkte lägga trätrall på. Jag skulle vilja ha ett tätskikt under trallen. Har ni någon produkt i ert sortiment som kan tänkas passa för detta?


Vi har ett garagetak av lättbetong, belagt med takpapp som läcker. Vi vill lägga ny papp, hur ska vi gå tillväga?


Vilka av era produkter är lämpliga som tätskikt till sedumtak?


Kan man göra randiga tak med de olika färgerna på UnoTech FR?


Listtäckning


Var kan jag köpa materialet?


Jag har frågor om montage och material angående listtäckning.


Har ni en monteringsanvisning på listtäckning?


Vilken dimension är det på ståndrännan? Ska man montera listen först eller sist?


Kan jag montera Mataki listtak på 7° lutning?


Kan man använda annan ytpapp än Mataki listtak för listtakläggning?


Hur lägger man listtak?


Jag skulle behöva hjälp med framräknande av materialåtgång till listtak?


Svarta Produkter


Kan man limma specialklister mot betong?


Ska man prima innan man använder täckmassa?


Kan man måla på gammal kallasfalt?


Vad är täckmassa?


Finns det täckmassa i andra kulörer?


Vilken är åtgången/m² för täckmassa?


Hur tätar man en läcka i taket på vintern, som ska läggas om till våren?


Vad är flampunkten för kallasfalt och övrig byggkem?


Kallmak torkar inte. Vad är felet?


Kan jag stryka min garageuppfart av vägasfalt med kallasfalt?


Kan man klistra med kallasfalt?


Kan man använda kitt och asfaltklister till att täta shingel?


Skall jag förstryka med primer asfalt innan jag stryker med Mataki kallasfalt?


Jag har fått läckage på undersidan av taket på ett bräde. Ligger ca 1m från nock. Bedömer att det blir svårt att lokalisera varifrån det kommer. Kan jag använda primer och sedan takmassa enligt er hemsida? Det är inte läge än att stryka taket.


Hur mycket specialklister går det åt till en rulle U-papp resp. Y-papp?


Har lagt kallmak till en kund och den stelnar inte, utan så fort man kör på den så fastnar det i däcken och sjunker ihop. Vad är fel?


Jag har ett 30 år gammalt tak som jag planerar lägga om vid varmare väder. Har nu fått en läcka i taket. Finns det någon produkt som jag kan tillfälligt laga med, även om taket är fuktigt?


Skall primer kallasfalt torka innan man lägger på täckmassan, eller skall den läggas på direkt? Är det ok att lägga på ett nytt lager som gjordes för ca 4 år sedan?


Måste man borsta ut primer och takmassa eller kan man rolla ut den på ett papptak?


Jag har använt er primer. Hur länge ska jag vänta tills jag kan stryka ut takmassan?


Jag har strukit min grund med Mataki Kallasfalt 1m under jord till 10cm över marknivå. Räcker det? Jag vill måla resten upp till fasadteglet i annan kulör (betong och putsfärg). Är det rätt?


Hur länge kan man underhålla sitt tak med takmassa?


Var kan man använda kallasfalt? Var bör man inte använda kallasfalt? Kan kallasfalt fungera som lösningsmedel på vissa underlag?


Kan man provisoriskt låta ett läckande tak (ej definierad läcka) genomgå takmassabehandling?


Jag skall grundisolera mitt hus med er fuktskyddsmatta. Jag har primat hålkälen. Jag vill ha dit fuktskyddsmembranet så fort som möjligt. Det har regnat. Hur lång tid skall jag behöva vänta på att Mataki Kallasfalt skall torka?


Kan man klistra takpappen mot fotplåten med specialklister?


Kan man fylla upp med sten i botten innan man lägger i kallmak?


Vad kan man ta bort asfaltfläckar med?


Jag har strukit min grund med Mataki Kallasfalt. Är den övermålningsbar?


Kallmak. Hur grunt kan hålet vara? Kan man fylla i svackor på garageuppfartens asfalt?


Vad skall jag använda för att bättra på min kallasfaltbehandlade brandmur?


Kan jag laga en 3m² stor yta med kallmak?


Hur arbetar man med asfaltklister, hur mycket skall man lägga på och hur snart skall man lägga ihop ytorna?


Jag har ett nylagt tak med Mataki Ytpapp Klassisk och har klistrat med Mataki Specialklister i skarvarna. Det blir stora och små blåsor som blir väldigt klibbiga och rinner. Får en känsla av att det är klistret som gör att det smälter/kokar vid starkt solljus. Borde inte dessa två produkter vara testade ihop under dessa förhållanden? Blåsorna uppträdde redan efter några dagar, då det var ganska varmt och mycket sol. Takets lutning är 30°.


Kan jag använda kittet som klister?


Är det meningen att man skall använda Primer tillsammans med Takmassa, använder man alltid produkterna tillsammans?

 

 *Vänligen kontakta Matakis återförsäljare vid frågor gällande priser.

Takljus


Vilka mått har kupolerna?


Kan man själv täcka in sargen till Mataki takljuskupoler och lanterniner?


Har ni någon monteringsanvisning till kupoler?


Vad har takljuskupolerna för U-värde?


Hur rengör jag min kupol från mossa och andra föroreningar?


I vilka format finns era takljuslanterniner?


Har ni monteringsanvisningar till Mataki uppstigningsluckor?


Trema


Vilket tätskikt ska jag använda till balkong?


Vilket tätskikt ska jag använda mig av på betong?


Har just nu ett projekt med gröna tak på ca 2500m². Vilken typ av tätskikt föreslår ni skall vara under detta?


Vilket tätskikt rekommenderas vid balkonggolv med klinker?


Vilket tätskikt rekommenderas vid läggning av sedumtak med 10° lutning?


Vad lägger man på ett takbjälklag med överbyggnad av sand och plattor?


Vad har ni för typ av tätskikt till gröna tak?


Vad ser ni på gröna taks hållbarhet och rotpenetration?


Vad använder ni för att stoppa rötterna?


Jag bygger ett garage i form av en betongbunker där taket skall överfyllas, samt tre väggar motfyllas. Väggarna är prefabricerade och taket är betong håldäck. Utanpå tätskiktet avser jag att isolera väggar och tak med 100mm cellplast. Är Trema TM.3 rätt produkt för mig som tätskikt? Kan man applicera tätskikten själv eller måste fackman anlitas?


Vilket tätskikt används på betong som underlag för vägasfalt?


Jag har ett litet objekt på drygt 20 kvm tak. Kunden vill ha takvegetation på en friggebod som har taklutning 27°. Vilka produkter från er skall jag använda? Underlaget är råspont.


Vilket tätskikt skall jag ha på min terrass utav betong?


Vad ska jag använda för material till min takterrass?

 

Övrigt


Hur står sig Matakis produkter mot konkurrenterna? Finns det något test utfört av oberoende part?


Vad är oxiderad asfalt? Går den att använda till silversmide?


Var kan jag hitta byggvarudeklarationer?


Hur tjock isolering kan man fästa in i betong/plåt?


Har ni någon sprickbildnings- och kondensgaranti på era produkter?


Vilken produkt skall användas för att laga en reva i förhydringspappen?


Hur vet jag vilken typ av produkt jag ska välja till ett tak?


Vad är bitumen?


Vilka fördelar har bitumen?


Vad skiljer en underlagstäckning av bitumen från en underlagstäckning av plast?


Varför ska jag använda en fotplåtsremsa?