Kunskap

Vi arbetar alltid tätt ihop med Matakis anslutna takentreprenörer för att ständigt utvecklas. Tillsammans är vår vision att vi skall bli Sveriges mest kompetenta nätverk inom tätskiktsmattor & membran på exponerade & inbyggda konstruktioner. I samband med detta utvecklar vi också nya installationsmetoder och maskiner för att nå visionen.

Vi delar gärna med oss av allt vi kan inom exponerade tak
och inbyggda konstruktioner.

Vill du lära dig mer om kritiska detaljer på låglutande tak?

Vi arbetar ständigt med utveckling av ”gröna miljövänliga lösningar”. Med Mataki UnoTech® FR LESSNOX reducerar du mängden NOx-partiklar i luften. Det ger en renare luft – för både dig och mig!

Genom vår innovativa kultur är vi ledare inom produkt- och serviceerbjudande. Detta är en av hörnstenarna till att vi även är marknadsledande. Som ett exempel har vi tillsammans med plåtbranschen tagit fram en lösning kopplat till bandtäckning/plan plåt.

Lär dig mer här

Installationsmetoder

Mataki T-Welder
– ett systemtänk, gasolfri montering

Idag monterar man framförallt tätskikt med gasol eller med eldriven varmluftsautomat. De nya metoderna står för brandsäkerhet och är mer ergonomiskt riktiga för montören. T-Welder är en eldriven varmluftsautomat, speciellt utvecklad för installation av Mataki UnoTech®Plus. T-Weldern är försedd med ett patenterat munstycke. Med en kraftfull fläkt samt drivhjulsmotor kan T-Weldern användas på taklutningar upp till 14 grader. Kontakta Mataki för att höra mer.

Gasolmonterat

Gasolmonterad montering tillhör de mest frekventa monteringsmetoderna fortfarande. Metoden är beprövad och hållbar och Mataki erbjuder flertalet produkter som monteras med just gasol. Kontakta Mataki för att höra mer.

MatakiTest™

MatakiTest™ används för kontroll av tätheten på taket. Det kan gälla ett befarat läckage som behöver kontrolleras eller t.ex en slutbesiktning av ett färdigmonterat tak. Metoden bygger på att rök blåses in med tryck under tätskiktet. Övertrycket som bildas syns genom att våderna reser sig. Beroende på takytans form och antalet hinder kan upp till 500 m² testas vid varje tillfälle. Eventuellt läckage indikeras där röken tränger ut. MatakiTest™ används såväl för kvalitetskontroll vid nyläggning som för kontroll av tätheten hos äldre tak. Kontakta Mataki för mer information om MatakiTest™. Titta på filmen här under som beskriver hur det går till.

MatakiTest film

Kontakta Mataki eller våra MatakiPartners för att höra mer. MatakiTest™ är patenterad av Mataki och säljs via oss.