Utbildning

Säkra dina värden med Matakis utbildade takentreprenörer (Montörsutbildning)

Det mycket att tänka på när man ska lägga om sitt tak. Vi på Mataki har mer än 100 års erfarenhet av detta, och kan idag erbjuda tätskikt med livslängd på upp till 40 år. Det är självklart under förutsättning att materialet är av rätt kvalitet och riktigt installerat! Vi utbildar kontinuerligt Matakis auktoriserade takentreprenörer och deras montörer.