Takpapp?

Takpapp?

Takpapp, tjärpapp, tätskikt. En och samma produkt med flera olika namn.

Det vi idag kallar takpapp är ett bitumenbaserat tätskikt som används som takbeklädnad för att få ett tätt, flexibelt och hållbart tak som också är estetiskt tilltalande på flera olika byggnadstyper.

Varför har produkten så många olika namn då? För att hitta svaret på den frågan måste vi gå långt tillbaka i tiden. Närmare bestämt till 1700 talets slut då svenske Arvid Faxe från Karlskrona skapade ”stenpapper”, en typ av tätskikt baserat på lumppappersmassa blandad med finmalen släckt kalk , järnhaltig jord, animaliskt fett och kopparsulfat. Stenpapper var först tänkt att användas för att täta träbåtar under vattenlinjen men kom sedan att användas även på tak. Några år senare på 1820-talet började man tillverka lumppapp som enbart skulle användas på tak. Lumppapp impregnerades med trätjära varpå namnet ”tjärpapp” uppstod. Trätjäran ersattes så småningom med stenkolstjära vilken var mindre känslig för brand och förbättrade materialets resistens mot solljus. I början av 1900-talet ersattes stenkolstjäran med bitumen, en oljeasfaltsprodukt. En tid senare fick bitumenprodukten en ytbeläggning med skiffergranulat och så var föregångaren till dagens takpapp född.

Genom åren har flera förbättringar och förädlingar gjorts, bl.a. har produktens vikt minskat varpå man kan bygga lättare takkonstruktioner med längre spännvidder. Det möjliggjorde kostnadseffektiva platta- låglutande tak som i sin tur var en förutsättning för att bygga stora industribyggnader med låglutande tak.

Dagens takpapp (eller tätskiktsmatta) är en högteknologisk produkt med mycket lång livslängd och goda mekaniska- samt brandegenskaper.

Stommen i dagens tätskikt är gjort av glasfiberförstärkt polyestermatta som beläggs med en SBS-modifierad bitumenblandning och beströs med skiffergranulat. Produkten är både stark tack vare polyesterstommen och elastisk tack vare inblandning av SBS vilken är en slags gummipolymer. Den beräknade livslängden på ett papptak är idag minst 40 år men vi har många exempel på tak klädda med takpapp som är betydligt äldre än så.

Mataki har producerat takmaterial sedan 1904 och vi har därmed varit med en lång väg på resan mot dagens överlägsna produkt. Dagens utmaningar ser något annorlunda ut jämfört med de för hundra år sedan och idag är vårt huvudfokus att göra framsteg inom hållbarhet, livslängd och installationsmetoder som möjliggör trygga och täta tak med lång livslängd och så låg klimatpåverkan som möjligt.