Inbyggda tätskikt

3D uppbyggnader

Uppdrag av tätskikt över krön

Anslutning till rörgenomföring

Avvattning över fri bjälklagskant

Anslutning till vertikal yta (rörelsefog max 15 mm)

Anslutning till TG-brunn (körbar)

Anslutning till takbrunn (ej körbar)

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Alla ritningskomponenter (families)