Mataki UnoTech FR

3D uppbyggnader

Anslutning till vertikal yta

Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog)

Anslutning till vertikal (YEP 3500 i hålkäl)

Rörelsefog mindre än 15 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Uppdragning på krön mindre än 300 mm

Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc.

Anslutning mot sargutkastare

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Alla ritningskomponenter (families)