Exponerade tak med takpapp

Exponerade tak med takpapp

Exponerade tak med takpapp är synliga papptak klädda med takpapp (tätskikt) som ligger exponerat för sol, väder och vind. På branta tak blir taket en del av husets arkitektoniska uttryck, t.ex kan taket utföras som en klassisk listtäckning eller en diskret slättäckning. Takpappen kan fås i olika färger med allt från traditionell skiffergrå till gnistrande kristallsvart eller klassisk röd yta vilka alla ger huset olika stil, totalt fås Matakis takpapp i 7 olika färger. Ett platt eller låglutande tak är oftast inte synligt från marken och kläs vanligtvis med traditionell skiffergrå takpapp. Gemensamt för all takpapp är att den har en ytbeläggning av skifferkross som ger skydd mot UV-ljus, mekaniskt skydd och skapar en bra halksäker yta.

Exponerad takpapp delas in i två huvudsakliga tätskiktskategorier, tätskiktsmatta är ett tjockt robust tätskikt som sammanfogas med hjälp av gasolsvetsning medan bitumenduk är en tunnare takpapp som är mer ergonomisk och säker att installera och sammanfogas med hjälp av eldrivna svetsautomater, d v s ingen gasolsvetsning förekommer.

Nedan finner du ett urval av de vanligast förekommande konstruktionerna. Se även övriga systemlösningar under mataki.se/teknik för andra utföranden samt mer detaljerade lösningar. Konstruktionslösningar och detaljer finns under BIM/CAD.

Konstruktion tätskikt på råspont

Konstruktion tätskikt på råspont

Underlag av trä t.ex. råspont eller plywood är det vanligaste underlaget på branta tak men förekommer även i låglutande- eller platta takkonstruktioner. Underlag av trä ska täckas med underlagspapp ex.vis YAM 2000. Underlag av råspont ska ha tjocklek minst 23 mm och plywood minst 18 mm.

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak och AMA hus HSD/GSN.

Uppbyggnad

 • Tätskikt
 • Underlagspapp
 • Råspont/plywood

 

 

Konstruktion tätskikt på mineralull

Konstruktion tätskikt på mineralull

Mineralullsisolering är vanligt förkommande på alla typer av byggnader och utgör ett bra underlag för installation av takpapp. Vid installation på underlag av mineralullsisolering monteras tätskiktet direkt på isoleringen och skruvas fast i underlaget med skruv och teleskophylsa. Isoleringen ska ha en densitet av minst 110 kg/m3 och tryckhållfasthet minst 60 kPa. Ångspärr på underlag av trp-plåt kan placeras direkt mot plåten eller mellan två isolerskikt (minst 2/3 av det totala isolervärdet över ångspärren). Ångspärren kan tätas med skarvband eller överlappas 500 mm utan skarvband, då rekommenderas att ångspärren placeras mellan isolerlagren.

Uppbyggnad

 • Tätskikt
 • Mineralullsboard
 •  Mineralullsisolering
 • Ångspärr
 • Mineralullsisolering
 • TPR-plåt
Konstruktion på tätskikt på betong

Konstruktion på tätskikt på betong

Vissa byggnader med låglutande tak har takkonstruktion av betong vilket utgör ett bra underlag för takpapp och inbyggda tätskikt. Underlag av betong ska ha RF (relativ fuktighet) <85% och ytjämnhet motsvarande brädriven betong.  Yta där tätskiktet ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki asfaltprimer.

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer.

Uppbyggnad

 • Tätskikt
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer
Konstruktion tätskikt på PIR

Konstruktion tätskikt på PIR

PIR isolering har hög tryckhållfasthet och utgör ett bra underlag för tak som ska överbyggas med solpaneler, takterrass m m. Tätskikt som installeras på PIR-isolering kan helsvetsas, klistras i varmasfalt eller fästas in mekaniskt och skarvsvetsas.

Obs. Tätslikt som installeras på PIR-isolering speciellt brandgodkännande (broof t2) alternativt tätskiktsklass TKY-A-1234. 

Uppbyggnad

 • Tätskikt
 • Undre lag
 • PIR
 • TPR-plåt