Exponerade tak med överbyggnad

SOLPANELER – MOSS-SEDUM – TRÄTRALL – SINGEL

Det blir allt vanligare att låglutande tak förses med olika typer av överbyggnader. Denna projekteringsvägledning fokuserar på låglutande yttertak med taklutning upp till 14° (1:4) med exponerat tätskikt (tätskiktsmatta, bitumenduk & tätskiktsmembran) och som är försedda med överbyggnad av lättare typ så som moss-sedum, trätrall, singel eller solpaneler. Tätskiktsmatta, tätskiktsmembran med överbyggnad av asfaltbetong, betong, sand och plattor, isolering eller takträdgårdar räknas som inbyggda tätskikt och omfattas av separata regler och krav. Läs mer i vår Projekteringsvägledning - Exponerade tak med överbyggnad