Exponerade tak med överbyggnad

MOSS-SEDUM – SOLPANELER – TRÄTRALL – SINGEL

 

Det blir allt vanligare att låglutande tak förses med olika typer av överbyggnader. Denna projekteringsvägledning fokuserar på låglutande yttertak med taklutning upp till 14° (1:4) med exponerat tätskikt och som är försedda med överbyggnad av lättare typ så som moss-sedum, trätrall, singel eller solpaneler. Tätskikt med överbyggnad av asfaltbetong, betong, sand och plattor,

isolering eller takträdgårdar räknas som inbyggda tätskikt och omfattas av separata regler och krav.