GRÖNA TAK - KONSTRUKTIONER

Vegetation på gröna tak indelas i tre grupper, extensiva, semi-intensiva och intensiva. Extensiva gröna tak avser växtlighet av mossor, sedumväxter m.m. och har en typisk tjocklek på växtbädden mellan 30 – 150 mm. Moss-sedum kräver som regel inget rotskydd och faller under exponerade tätskikt i Tätskiktsgarantier.

Semi-intensiva och intensiva gröna tak är tyngre konstruktioner med växtbäddar >150 mm och klassas som inbyggda tätskikt. De har djupare växtbäddar, högre vikt samt kräver att man använder rotskydd för att skydda tätskikt och underliggande konstruktion.

 

Detaljanvisningar 

Gröna tak - Konstruktionsexempel

Produkt- och systembeskrivning

Projekteringsvägledning

Konstruktion K2:1 MOSS-SEDUM (extensiv)

 • Moss-sedum
 • Taklutning >3,6° vattenhållande skikt
  Taklutning <3,6° dräneringsskikt
 • Tätskikt - Taklutning >3,6° UnoTech FR
                  Taklutning <3,6° Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet  motsvarande minst brädriven och förbehandlad  med Mataki Asfaltprimer

Konstruktion K2:2 GRÖNA TAK (semi-intensiv, intensiv)

 • Överbyggnad (vegetation) 
 • Dräneringsskikt / Fiberduk klass N2
 • Isolering typ XPS
 • Dränerade skikt
 • Mekaniskt rotskydd
 • Tätskikt Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet  motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Beskrivningstext AMA

JSE.14 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta Mataki Trema 5 av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för bjälklag, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13969 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:100 (0,6 grader) Ränndal får vara horisontal
 • Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.
 • Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för inbyggda tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.