PARKERINGSDÄCK - KONSTRUKTIONER

Parkeringsdäck utsätts dagligen för hårt slitage, bromskrafter, värme och kyla samt föroreningar av olika slag. Med andra ord en tuff miljö där konstruktionen måste skyddas från dessa belastningar. Under slitlagret finns tätskiktsmattan vars uppgift är att skydda den underliggande (bärande) konstruktionen från fukt, föroreningar m.m.

 

Detaljanvisningar 

Parkeringsdäck - Konstruktionsexempel

Produkt- och systembeskrivning

Projekteringsvägledning

Konstruktion K1:2 ASFALTBETONG/GJUTASFALT

 • Asfaltbetong ABT 4 handutlagd, minst 35 kg/m² 
  + maskin­utlagd asfaltbetong, minst 80 kg/m².
  Alternativ: gjutasfalt minst 30 mm
 • Trema 5, helsvetsad mot underlaget
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Beskrivningstext AMA

JSE.14 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta Mataki Trema 5 av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för bjälklag, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13969 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:100 (0,6 grader) Ränndal får vara horisontal
 • Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.
 • Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för inbyggda tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.