PIR/CELLGLAS - KONSTRUKTIONER

Kompakttak med PIR- eller Cellglasisolering skapar ett homogent lager isolering tack vare att isolerskivorna klistras i varmasfalt. Kompakttakets fördel är att isolerlagret med dess inklistring i varmasfalt hindrar att vatten kan ta sig under isoleringen. Matakis klistrade 2-Lagssystem Trema Duo Classic lämpar sig mycket väl till dessa konstruktioner.

Produkt- och systembeskrivning

Projekteringsvägledning