PIR/CELLGLAS - KONSTRUKTIONER

Kompakttak med PIR- eller Cellglasisolering skapar ett homogent lager isolering tack vare att isolerskivorna klistras i varmasfalt. Kompakttakets fördel är att isolerlagret med dess inklistring i varmasfalt hindrar att vatten kan ta sig under isoleringen. Matakis klistrade 2-Lagssystem Trema Duo Classic lämpar sig mycket väl till dessa konstruktioner.

 

Detaljanvisningar 

Produkt- och systembeskrivning

Projekteringsvägledning

Konstruktion K5:1 KOMPAKTTAK PIR

 • Överbyggnad 
 • Glid/dräneringsskikt
 • Övre lag tätskikt, YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Undre lag tätskikt, YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • PIR hel- och fogklistrad enligt isolerings­leverantörens anvisningar
 • Ångspärr YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Konstruktion K6:2 KOMPAKTTAK CELLGLAS 2-LAG

 • Överbyggnad 
 • Glid/dräneringsskikt
 • Övre lag tätskikt, YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Undre lag tätskikt, YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Cellglas hel- och fogklistras enligt isolerings­leverantörens anvisningar
 • Ångspärr YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven

Beskrivningstext AMA

JSE.14 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta Mataki Trema 5 av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för bjälklag, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13969 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:100 (0,6 grader) Ränndal får vara horisontal
 • Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.
 • Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för inbyggda tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.