TAKTERRASS - KONSTRUKTIONER

Takterrassen är en yta för rekreation och avslappning och kan inredas på en mängd olika vis. Överbyggnader av gröna ytor, trätrall, plattor har alla en gemensam faktor, det dolda inbyggda tätskiktet som skyddar den under­liggande konstruktionen mot fukt, föroreningar m.m. Tätskiktet ska skydda konstruktionen hela dess livslängd vilket ställer höga krav på material och utförande.

 

Detaljanvisningar 

Takterrass - Konstruktionsexempel

Produkt- och systembeskrivning

Projekteringsvägledning

Konstruktion K1:4 TRÄTRALL

 • Överbyggnad trätrall
 • Remsor av tätskikt under träreglar
 • Tätskikt UnoTech FR alt. DuoTech
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Konstruktion K1:1 BETONG

 • Armerad betong minst 50 mm
 • Glidskikt av 2 lager byggfolie
 • Tätskikt Trema 3 alternativt Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet  motsvarande minst brädriven och förbehandlad  med Mataki Asfaltprimer

Beskrivningstext AMA

JSE.14 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta Mataki Trema 5 av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för bjälklag, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13969 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:100 (0,6 grader) Ränndal får vara horisontal
 • Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.
 • Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för inbyggda tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.