Läcksökning

Läcksökning

Mataki Test hittar takläckan när ögat inte räcker till

Mataki Test är en innovativ lösning för att kontrollera takets täthet. Den hittar läckage som är svåra att upptäcka vid en okulär besiktning. Det underlättar takläggarens arbete och ger fastighetsägaren en ökad trygghet.

 

Mataki Test är en handburen maskin som lokaliserar läckage och säkerställer tätskiktskvaliteten på låglutande tak. Den är effektiv och enkel att använda. Användaren skär ett hål i tätskiktet och för in ett munstycke. Sedan blåser maskinen in rök under tätskiktet med hjälp av en kraftfull fläkt. Trycket gör att tätskiktet reser sig och eventuella läckage indikeras där röken tränger ut. Upp till 300 kvadratmeter kan testas vid varje tillfälle, beroende på takytans form.

Vi arbetar ständigt med att utveckla innovativa produkter och lösningar. Mataki Test är ett effektivt verktyg för våra auktoriserade takentreprenörer och ger fastighetsägaren en extra trygghet då det inte finns någon motsvarande produkt på marknaden.