Här finner du ritningsunderlag på våra rekommenderade takavvattningslösningar. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak. Detaljerna finns att ladda ner som dwg, BIM (revit) eller som pdf-er. 

Anslutning mot takbrunn

Anslutning mot sargutkastare