Här finner du ett urval av detaljer som är nödvändiga vid installation av tak med överbyggnad. För övriga takdetaljer se exponerade tätskikt. Samtliga detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Uppvik på vertikal

  1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <150 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. 
  2. Tätskikt Mataki UnoTech FR alt. DuoTech
  3. Kappa av tätskikt (UnoTech FR) dras minst 300 mm över färdig överbyggnad.
  4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Remsade tvärskarvar (1-Lag)

Tvärskarv ska alltid förses med en minst 300 mm bred helsvetsad remsa av tätskikt (UnoTech FR). Remsan ska nå minst 100 mm förbi längdskarv på båda sidor.