Här finner du rekommenderade takuppbyggnader från tätskiktet och uppåt. För andra underlag se exponerade tätskikt. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Uppbyggnad moss-sedum på exponerat tak

  1. Tätskikt Mataki UnoTech FR (1-Lag) alt. DuoTech (2-Lag)
  2. Nophadrain 
  3. Vattenhållande skikt
  4. Moss-sedum max 60 mm