Inbyggda tätskikt

3D uppbyggnader

Uppdrag av tätskikt över krön

Anslutning till rörgenomföring

Anslutning mot vertikal yta

Avvattning över fri bjälklagskant

Anslutning till vertikal yta (rörelsefog max 15 mm)

Anslutning till TG-brunn (körbar)

Anslutning till takbrunn (ej körbar)

Anslutning mot fotplåt

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Alla ritningskomponenter (families)