Haloten System

Haloten System har vi tagit fram produkter som tillsammans ska underlätta monteringen av underlagstäckning. Genom att använda produkterna i Haloten System underlättar det att få rätt och tät underlagstäckning på taket, beroende på vilket ytskikt som ska ligga ovanpå. Produkterna är av hög kvalitet för att vara bestående i många år. Produkternas livslängd beräknas vara ca 50 år. 

UTBILDNING

Vill du lära dig mer om Haloten System? Anmäl dig till vår utbildning Solution Tak

GARANTI

Läs mer om de garantier som finns för Haloten System-produkterna.