Halotex System

Halotex System är produkter för både insida och utsida av väggkonstruktioner. Systemet består av luft- och ångspärr, ångbroms för insidan och vindskydd för utsidan av byggnaden. Samtliga Halotex tillbehör passar samtliga Halotex produkter på både insida och utsidan av väggkonstruktionen.

UTBILDNING

Vill du lära dig mer om Halotex System? Anmäl dig till vår utbildning Solution Vägg

GARANTI

Läs mer om våra garantier som gäller för de produkter som ingår i Halotex System.