Inbyggda tätskikt

 

Inbyggda tätskikt används där en konstruktion ska skyddas mot fukt, föroreningar eller annan yttre påverkan. Typiska exempel på konstruktioner där man finner inbyggda tätskikt kan vara parkeringsdäck, terrasser, innergårdar eller växtklädda gröna tak. Konstruktioner med inbyggda tätskikt är komplexa att uppföra och förväntas ha mycket lång livslängd, därför är det av största vikt att tätskiktet har mycket hög kvalitet och håller tätt under hela konstruktionens livslängd. Noggrann planering från start är avgörande för att få en väl fungerande konstruktion.