PIR-lösningar

PIR-lösningar

Tätskiktslösningar för tak med PIR isolering.

Tätskikt som installeras på PIR isolering kräver speciellt brandgodkännande enligt Broof T2. Mataki har ett antal olika tätskiktssystem som uppfyller Broof T2 på PIR isolering. Se nedan vilka kombinationer av tätskikt och isolering som är testade och godkända enligt Broof T2.

1-lag UnoTech Nordic

 • UnoTech Nordic mekaniskt infäst, skarvsvetsat
 • PIR-isolering (Kingspan TR20)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Primer
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

2-lag DuoTech PIR

 • UnoTech FR (Noxout, kristallsvart, röd m fl). Sträng- eller helsvetsad
 • YEP 3500 PIR mekansikt infäst, skarvsvetsat
 • PIR-isolering (Kingspan TR20)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Primer
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

2-lag DuoTech Classic FR

 • UnoTech FR (Noxout, kristallsvart, röd m fl). Helsvetsad
 • YEP 2500 klistrad i Mataki varmasfalt
 • PIR-isolering (Kingspan TR20)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Primer
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

2-lag DuoTech Classic

 • SEP 4000 klistrad i Mataki varmasfalt
 • YEP 2500 klistrad i Mataki varmasfalt
 • PIR-isolering (Kingspan TR20)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Primer
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Produktblad PIR-lösningar