Svenska Modeller för Svenskt byggande

Matakis tätskikt utvecklas och tillverkas i Höganäs, Skåne. Som svensk producent med mångårig erfarenhet av tätskikt och takkonstruktion är vi svenska takbranschens ”experter”. Vårt ritningsmaterial och projekteringshjälpmedel är framtagna för svenskt byggande, d v s all dokumentation är på svenska och vårt ritnings- och projekteringsmaterial är anpassat efter svenska byggnormer som t.ex. AMA-Hus, BBR och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer.

 

Konstruktionslösningar

text text