Betong

 • Armerad betong minst 50 mm
 • Glidskikt av 2 lager byggfolie
 • Tätskikt Trema 3 alternativt Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Asfaltbetong/gjutasfalt

 • Asfaltbetong ABT 4 handutlagd, minst 35 kg/m² 
  + maskin­utlagd asfaltbetong, minst 80 kg/m².
  Alternativ: gjutasfalt minst 30 mm
 • Trema 5, helsvetsad mot underlaget
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer