Sand och plattor (med eller utan värmeisolering)

 • Gångplattor
 • Sättsand minst 50 mm 
 • Fiberduk klass N2
 • Cellplastisolering typ XPS
 • Eventuell dränerande spalt
 • Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Kompakttak PIR

 • Överbyggnad 
 • Glid/dräneringsskikt
 • Övre lag tätskikt, YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Undre lag tätskikt, YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • PIR hel- och fogklistrad enligt isolerings­leverantörens anvisningar
 • Ångspärr YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Kompakttak Cellglas 2-lag

 • Överbyggnad 
 • Glid/dräneringsskikt
 • Övre lag tätskikt, YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Undre lag tätskikt, YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Cellglas hel- och fogklistras enligt isolerings­leverantörens anvisningar
 • Ångspärr YEP 2500 helklistrad med varmasfalt
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven