Här finner du rekommenderade takuppbyggnader från tätskiktet och uppåt. För andra underlag se exponerade tätskikt.

Uppbyggnaderna är utförda efter Svenska krav och standarder som t.ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Uppbyggnad moss-sedum på exponerat tak

  1. Tätskikt 1-Lag UnoTech alt. 2-Lag DuoTech
  2.  Nophadrain 
  3. Vattenhållande skikt
  4. Moss-sedum max 60 mm