Sand/plattor

Takterrassen är en yta för rekreation och avslappning och kan inredas på en mängd olika vis. Överbyggnader av gröna ytor, trätrall, plattor har alla en gemensam faktor, det dolda inbyggda tätskiktet som skyddar den under­liggande konstruktionen mot fukt, föroreningar m.m. Tätskiktet ska skydda konstruktionen hela dess livslängd vilket ställer höga krav på material och utförande.

PIR

Vid klistring av tätskikt med varmasfalt ska PIR-isolering vara belagd med asfaltimpregnerad glasfiber (YAM). Klistring av PIR- eller Cellglasisolering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Skivor ska lagras skyddade från fukt innan de installeras. PIR-isolering belagd med endast glasfiber och lera får inte användas då denna absorberar fukt och kan orsaka framtida blåsbildning.