Trätrall
 

Takytor försedda med trätrall kan förekomma på hela eller delar av en takyta. Trätrall kan vara uppbyggt på träreglar direkt liggande på tätskiktet eller med distansklossar stående på tätskiktet. Mellan träreglar/distans­klossar och tätskikt ska ett extra förstärkningslager tätskikt alltid placeras och nå minst 50 mm utanför reglar/distansklossar. Om underlaget består av isolering ska isoleringen ha sådan hållfasthet att reglarna inte sjunker ner och bildar gropar över tid där stående vatten kan samlas. Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp ska vara tillgängliga för inspektion, service och underhåll via luckor cirka 600 x 600 mm. Reglar och trall får ej krocka med brunnar, lövfångarsilar eller bräddavlopp, eller hindra avvattning via dessa. 

Val av tätskikt görs utifrån rådande förutsättningar. 1-Lagssystem med tätskiktsmatta är vanligast och fungerar i de flesta fall, medan 2-Lagssystem med dubbla lager tätskikt (tätskiktsmembran + tätskiktsmatta) ger större säkerhet över tid.

Här finner du rekommenderade takuppbyggnader från tätskiktet och uppåt. För andra underlag se exponerade tätskikt.

Uppbyggnaderna är utförda efter Svenska krav och standarder som t.ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

text

Här finner du ett urval av detaljer som är nödvändiga vid installation av tak med överbyggnad. För övriga takdetaljer se exponerade tätskikt.

Samtliga detaljer är utförda efter Svenska krav och standarder som t.ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).