Här finner du ett urval av detaljer som är nödvändiga vid installation av tak med överbyggnad. För övriga takdetaljer se exponerade tätskikt.

Samtliga detaljer är utförda efter Svenska krav och standarder som t.ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).