Här finner du våra rekommenderade utförande på de vanligast förekommande detaljerna för takavvattning  på tak.

Alla detaljer är utförda efter Svenska krav och standarder som t.ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Saknar du någon detalj? Kontakta våra tekniker så hjälper de dig. 

 

Anslutning mot takbrunn

 1. Intäckningskrage av YEP 3500 (500 x 500 mm) svetsad mot brunnsflänsens undersida.
 2. Takbrunn med perforerad fläns.
 3. Tätskikt 1 x 1 m helsvetsas mot hela brunnsflänsen och intäckningskrage.
 4. Lövfångarsil.

Anslutning mot sargbräddavlopp

 1. Intäckningskrage av YEP 3500 (500 x 500 mm) svetsad mot brunnsflänsens undersida.
 2. Sargbräddavlopp med perforerad brunnsfläns.
 3. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikalen och <150 mm ut på den horisontella ytan.
 4. Tätskiktsmatta UnoTech FR.
 5. Kappa av Mataki UnoTech FR. Dras 300-350 mm upp på vertikalen och < 150 mm ut på den horisontella ytan. Fästs mekaniskt i överkant < c/c 150 mm.
 6. Remsa av YEP 2500. Dras över krönet och ned 100 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm.
 7. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).