Här finner du ritningsunderlag på våra rekommenderade takavvattningslösningar. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som t ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak.

Detaljerna finns att ladda ner som .dwg, BIM (revit) eller som pdf’er. Längst ner finns även möjligheten att ladda ner alla uppbyggnader och BIM-modeller som en fil.

Anslutning mot takbrunn

Anslutning mot sargutkastare