Gesimsränna av plåt taktäckning av plan plåt

Anslutning vid fotplåt

Stosar till rör vid taktäckning av plan plåt

Fotränna av plåt vid taktäckning av plan plåt och lutning minst 30 grader

Avslutning över oventilerad nock

Anslutning mot gavel

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Alla ritningskomponenter (families)