UnoTech Nordic - 7x1m

Art.nr.:
5077001

Svetsat tätskikt (bitumenduk), SEP 4700 för exponerade tak. Takpapp UnoTech Nordic är ett 1-Lags tätskiktssystem avsett att installeras på PIR-isolering. UnoTech Nordic är godkänd som underlag för överbyggnad av solpaneler och är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.