Byggtejp - 10x0,075m

Art.nr.:
50160101

För tätning och lagning av av byggnadens utsida. Används på de flesta underlag, bla takpapp. Använd asfaltprimer på porösa och sugande ytor.

Antal per pall: 448 rullar