Historia

Historien bakom Mataki

Från takpapp till fuktskyddssystem

Verksamheten startades 1904 under namnet Malmö Takpappfabrik. Huvudprodukten på den tiden var enkel takpapp belagd med stenkolstjära. Namnet Mataki tillkom 1933 och var en förkortning av den något omständliga benämningen Malmö Tak pappfabrik och Kemisk Industri. Mataki är idag ett av de ledande varumärkena på huvudmarknaden Sverige.

Produktutveckling och kvalitet har alltid varit centrala för Mataki. 1916 års svenska introduktion av den amerikanska uppfinningen – takpapp impregnerad med oljeasfalt – har under åren följts av alltmer förfinade och slitstarka tätskiktsprodukter. Den ursprungliga stenkolstjäran har ersatts av avancerade polymermodifierade tätskiktssystem.