Underlagstäckning

Val av underlagstäckning är ofta en fråga om att se till taket som helhet. Vilket taktäckningsmaterial ska användas, underlaget som produkten ska monteras på, taklutningen och hur ser väder och vindförhållande ut när bygget är planerat – svaren på dessa frågor ger en uppfattning om vilken underlagsprodukt som är lämpad för taket. Man skiljer på underlagspapp och underlagsduk. Underlagspapp går att använda under de flesta ytskikt medan underlagsdukar skiljer sig från underlagspapp genom ett större format, som ger snabbare montering och enklare hantering. De fungerar som vattenavledande skikt under överläggsplattor som takpannor, shingel och profilerade plåttak. Underlagsduken får aldrig användas som underlag till svetsbara tätskikt.
Du hittar monteringsanvisningar på produktsidorna.
Samtliga asfaltbaserade produkter ska förvaras stående för att förhindra att de klibbar ihop samt skyddade från fukt och direkt solljus.  
Ja, annars kommer det synas.  
Detta går bra förutom om den gamla underlagstäckningen är av tjärpapp. Dagens underlagstäckning är gjord av bitumen och dessa två material går inte ihop. Tjärpapp slutade produceras kring 40-50-talet och är sällsynta på tak. Ofta kan du känna på doften om det är tjära. Är du osäker rekommenderar vi att du tar bort den gamla underlagstäckningen. En annan fördel med att ta bort den gamla underlagstäckningen är att du samtidigt får en besiktning av konditionen på underlaget (råspont el. likn.). Se även till så att det inte sticker upp några spik som kan göra hål på den nya underlagstäckningen.   
Ja det kan den, men tänk på att pappen ska förvaras stående, skyddad från fukt och direkt solljus.  
Nej. YAM 2000 ska inte användas under bandtäckning. Vi rekommenderar att du använder Haloten Steel.
Nej, den ska spikas enligt monteringsanvisningen.
De flesta underlagspappen kräver spikning med pappspik. Haloten 380 och Haloten STEEL är två underlagsdukar som är godkända att klamra.  
YAM kräver att du monterar ett tätskikt (takpapp) över. YAP används som underlag för takpannor, profilerad plåt på läkt samt takshingel.
YAM används endast under ytpapp enligt AMA Hus.  
Du hittar monteringsanvisningen på produktsidan. Klammer kan du köpa hos våra återförsäljare.
Haloten STEEL har tack vare en UV-stabil yta en öppentid på hela 12 månader som gör att ditt takarbete blir flexibelt.  
Mataki Haloten STEEL har tack vare en UV-stabil yta en öppentid på hela 12 månader. Övrig underlagspapp har en öppentid på 2 månader på sommaren och 3 månader på vintern eftersom underlagspapp inte är UV- beständig.  
Lämna en glipa vid taknocken. Se monteringsanvisning till t ex Haloten 380.  
Normal åtgång ca 1 liter per rulle (10 m) underlagspapp inklusive ev. tvärskarvar.
Ytbelagd Asfalt med Polyesterstomme. Ytvikten är 2200 g/m².
För att förhindra att vatten sugs upp kapillärt under fotplåten.
Nej. Vi följer AMA Hus rekommendation på 20x2,8 mm.
Minimikravet enligt AMA Hus är YAP 2200.
Spikning görs på cc60 mm sicksack. Se resp produkts monteringsanvisning.  
Det är förmodligen kondens. Det kan även bero på att man inte har följt monteringsanvisningen.
Vår rekommendation är att du tar bort den gamla underlagspappen för att kunna se råspontens skick. När du lägger bandtäckning ska du använda dig av antingen YEP 2500 eller Haloten STEEL, båda med dold spikning.
Ja, YEP 2500 är minimikravet. YEP 3500 innebär bara att du har mer asfalt.
YAP 2200 ska användas som underlag under takshingel.
Ja, men rullarna ska förvaras (stående) i rumstemperatur.  
Montera YAP 2200 enligt monteringsanvisningen. Vi rekommenderar att underlagspappen exponeras max 2 månader.
YAP ska spikas med cc60 mm enligt AMA Hus. Om taklutningen är under 18° så krävs att skarvarna klistras.
Om taklutningen är under 18° ska skarvarna klistras året om. Anledningen är att man vill minimera risken att vatten sugs upp kapillärt i skarven.
Underlagspapp tillverkas med ett överskott av sand, sandens funktion är att hindra rullarna från att klibba ihop.
Den kan vara fuktig, men inte våt.
YEP 2500 med dold infästning eller Haloten STEEL med dold infästning.  
Ja, det är tillåtet. Se bara till att alltid klistra skarvarna på underlagspappen när våderna läggs i takfallets lutningsriktning.
YEP 2500 är minimikravet för bandtäckning. Enligt vår rekommendation får taket endast ligga exponerat 3 månader eftersom produkten inte är UV-beständig.  
Underlagstäckningen ska skydda mot kondens, snö och regnvatten. Takpannor är inget tätskikt, bara vattenavledande.  
Rullen är upprullad så att det underlättar utrullning, rätt sida kommer automatiskt upp.  
Frilagd kant: Vid dold infästning behövs extra klister tillföras på den frilagda kanten, klister behöver ej påföras vid spikning genom båda lagren. Klisterkant: Vid klisterkant behövs inget extra klister påföras vid dold infästning eller spikning genom båda lagren.  
Nej, minimikvaliteten på grundpapp är YEP 2500.  
YAP är minimikravet för pannor. YEP är för bandtäckning. Den största skillnaden är asfaltskvaliteten.
Ja, YAP 2200 ska klistras mot fotplåten.  
YAP 2200 är 20 år produktgaranti, YAM 2000 har ingen garanti. Du hittar garantisedel under Garantier.
Du placerar en uppe och en nere i varje takstolsfack. Köps hos närmsta återförsäljare.
Det finns inget krav på riktningen, men man strävar alltid efter att få en frånvallsskarv när du lägger papp.
Det är ett krav eftersom vatten kan sugas upp kapillärt under fotplåten. Samt mot kondens mellan fotplåt och underliggande material.