Hållbarhet - EPD

Hållbarhet - EPD

EPD

Environmental Product Declaration
eller miljövarudeklaration.

I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt över en specifik del eller hela dess livscykel. 

Vi har valt att skapa dessa EPD:er för våra egentillverkade huvudprodukter för perioden från råvara till att produkten lämnar våra grindar i Höganäs. Dessa EPD:er ligger sedan till grund för ett vidare Hållbarhetsarbete för att sänka vårt CO2 avtryck.

Som du kan se i våra EPD:er så är CO2 avtrycket väldigt lågt för att producera produkterna. Detta beror på att vi har investerat i vår Höganäsfabrik, vi använder numera biogas istället för naturgas och vi har säkerställt att all vår el kommer från förnybara källor. Dessa insatser har sänkt vårt CO2 avtryck med 2 500 ton/år.

Här nedan finner ni våra EPD:er.

Mataki Haloten 380
Mataki Haloten STEEL

Mataki Power FR

Mataki Uno Tech

Mataki Uno Tech FR

Mataki Uno Tech FR Noxout

Mataki DuoTech

Mataki YEP3500

Mataki Trema 5

Mataki Trema B5