Hållbarhet

Hållbarhet

Först med att vara rekommenderad av Byggvarubedömningen

Vi fortsätter vår resa mot framtiden och en hållbar miljö och kan nu stolt meddela att en av våra mest omtyckta produkter, UnoTech FR, numera är rekommenderad av Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.  

EPD

Environmental Product Declaration
eller miljövarudeklaration.

I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt över en specifik del eller hela dess livscykel. 

Vi har valt att skapa dessa EPD:er för våra egentillverkade huvudprodukter för perioden från råvara till att produkten lämnar våra grindar i Höganäs. Dessa EPD:er ligger sedan till grund för ett vidare Hållbarhetsarbete för att sänka vårt CO2 avtryck.

Som du kan se i våra EPD:er så är CO2 avtrycket väldigt lågt för att producera produkterna. Detta beror på att vi har investerat i vår Höganäsfabrik, vi använder numera biogas istället för naturgas och vi har säkerställt att all vår el kommer från förnybara källor. Dessa insatser har sänkt vårt CO2 avtryck med 2 500 ton/år.

Här nedan finner ni våra EPD:er.

Mataki Haloten 380
Mataki Haloten STEEL

Mataki Power FR

Mataki Uno Tech

Mataki Uno Tech FR

Mataki Uno Tech FR Noxout

Mataki DuoTech

Mataki YEP3500

Mataki Trema 5

Mataki Trema B5