Hållbarhet

Matakis hållbarhetsarbete

Som Sveriges ledande producent av takprodukter tar vi ansvar och visar vägen inom tak och konstruktion. Vi bjuder på vår samlade kunskap för att göra det enklare för dig i ditt dagliga arbete. Den svenska modellen är vår satsning att arbeta med våra fem viktigaste områden, Systemlösningar, Garantier, Hållbarhet, Svenskt regelverk och Utbildning.

 

Hållbarhet, vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har lyckats sänka vårt CO2 avtryck med 2500 ton per år och vi fortsätter att jobba för att sänka det ytterligare. Vi erbjuder marknadens enda tätskiktssystem (Mataki Power) som installeras med eldriven utrustning i stället för svetsning med gasol. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

Kunskap

Vi har tillverkat tätskikt i mer än 100 år, produkter som i generationer skyddat byggnader och bidragit till friska inomhusmiljöer. Allt vi lärt oss genom åren tar vi med oss när vi bygger för framtiden.

Kvalitet

Vi kompromissar aldrig med våra produkters kvalitet. Överlägsen funktion, utmärkta egenskaper och lång livslängd är vårt berättigande. Våra tätskikt är på topp, även bokstavligen.

Innovation

Vi nöjer oss inte – det som är bra kan alltid bli bättre. Vi vågar prova nya metoder, idéer och produkter i en traditionell bransch för att skapa nya värden för våra kunder, för företaget och för miljön.

Hållbara produkter

Vår ambition är att aktivt bidra till att den miljömässigt bästa byggnaden även har störst ekonomiskt långsiktiga fördelar. Ett Hållbart Val är att välja produkter med lång hållbarhet och det garanterar vi med marknadens ledande garantier. Vi fortsätter hela tiden utveckla och testa nya material och metoder för att göra våra tak än mer hållbara över tid. Vi har satt särskilt fokus på att använda återvunna och förnyelsebara råvaror och vi tar viktiga kliv framåt varje dag.

 Ett Hållbart Val

 

Vi kartlägger våra utsläpp

Att producera funktionella och kvalitativa tätskikt med lång livslängd är och förblir vårt främsta fokus och viktigaste hållbarhets­arbete. Hållbarhet är inte något vi tillför, hållbarheten utgör vår grund. Och våra kunders tak.  

Vi miljövarudeklarerar 


För att veta vilka åtgärder man ska genom-föra för att skapa en produkt med så lågt CO2 avtryck som möjligt måste man börja med att kartlägga varje förädlingssteg. Vi har valt att miljövarudeklarera våra huvudprodukter enligt den internationella standarden Environmental Product Declaration, EPD. Miljödeklarationerna utfärdas i enlighet med ISO 14025 och EN 15804 och verifierade av IVL Svenska Miljö-institutet. Våra EPD:er omfattar i nuläget våra tätskikts livscykel från råvara till leveransklar produkt, en cradle-to-gate utvärdering. Nu påbörjar vi arbetet med att följa våra tätskikt under hela livscykeln, från råvara till färdig produkt, dess användning och till sist återvinning, en cradle-to-grave utvärdering. 70 % av våra produkter har idag en EPD, dessa ligger även till grund för hållbara byggprojekt där man vill dokumentera varje byggmaterials CO2-påverkan.

Länkar till våra EPD:er:

Haloten 380 
Haloten Steel 
Mataki Power 
UnoTech 
UnoTech FR 
UnoTech FR Noxout
DuoTech 
YEP3500 
Trema 5 
Trema B5 

Närproducerat

Vår löpande produktutveckling och genomgående höga kvalitet har hållit oss i täten av vår bransch i mer än 100 år. En framgångsfaktor är att vår tillverkning sker i Sverige, på vår produktions­anläggning i Höganäs. För oss är det viktigt att verka nära våra kunder, det minimerar ledtider och transporter. Vi välkomnar också Sveriges höga miljökrav, de håller oss på tå och vi siktar alltid högre. Vi är särskilt stolta över att kunna redovisa väldigt låga CO2-emissioner i våra EPD:er, vilket är resultatet av en målmedveten satsning på vår anläggning i Höganäs. Vi har ställt om från naturgas till biogas och säkerställt att all den el vi använder kommer från förnybara källor. Vårt CO2-avtryck har minskat med nästan 2 500 ton sedan vårt basår 2017 och vi fortsätter jobba för att sänka det ytterligare. 

Avfallshantering

Vårt mål är att vi ska återvinna eller återanvända allt vårt avfall 2030
Idag jobbar vi vid vår fabrik i Höganäs med att förbättra vår produktion med att reducera mängden avfall som genereras. Detta gör vi genom investeringar i produktionsutrustning för en stabilare process, men också genom att välja råvaror och material som skapar mindre avfall. Tillsammans med Nordic Waterproofing Group jobbar vi med att finna lösningar för att kunna återanvända vårt eget avfall, för att reducera materialanvändning för att kunna behålla CO2 i bunden form. 2022 var andelen avfall som gick till deponi 2 %, energiåtervinning 80 % och 18 % återvanns för annat ändamål. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra dessa siffror så att 100 % av allt material återvinns.

Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall skapades av byggbranschen 2006 för att göra pallhantering enklare, kostnadseffektivare och mer miljö­vänlig. Vi började att leverera delar av Matakis sortiment på dessa pallar 2015 och nu har vi ställt om hela sortimentet till Byggpallen. Detta innebär en CO2 reduktion med 37,8 ton/år i jämförelse med att vi hade levererat materialet på engångspallar.

Återvunnen råvara

Övervägande del av polyesterråvaran i våra stommar består av återvunna PET-flaskor. Den återvunna delen uppgår till ca 80 % (78-81 % beroende på stomme).