Hållbarhet

Hållbarhet

Som Sveriges ledande producent av takprodukter tar vi ansvar och visar vägen inom tak och konstruktion. Vi bjuder på vår samlade kunskap för att göra det enklare för dig i ditt dagliga arbete. Den svenska modellen är vår satsning att arbeta med våra fem viktigaste områden, Systemlösningar, Garantier, Hållbarhet, Svenskt regelverk och Utbildning.

Hållbarhet, vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har lyckats sänka vårt CO2 avtryck med 2500 ton per år och vi fortsätter att jobba för att sänka det ytterligare. Vi erbjuder marknadens enda tätskiktssystem (Mataki Power) som installeras med eldriven utrustning i stället för svetsning med gasol. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete nedan. 

Hållbara produkter

Vår ambition är att aktivt bidra till att den miljömässigt bästa byggnaden även har störst ekonomiskt långsiktiga fördelar. Ett Hållbart Val är att välja produkter med lång hållbarhet och det garanterar vi med marknadens ledande garantier. Vi fortsätter hela tiden utveckla och testa nya material och metoder för att göra våra tak än mer hållbara över tid. Vi har satt särskilt fokus på att använda återvunna och förnyelsebara råvaror och vi tar viktiga kliv framåt varje dag.

Först med att få bedömningen Rekommenderad av Byggvarubedömningen

Vi fortsätter vår resa mot framtiden och en hållbar miljö och kan nu stolt meddela att en av våra mest omtyckta produkter, UnoTech FR, numera har bedömningen Rekommenderad av Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.  

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i foldern Ett hållbart val

Vi kartlägger våra utsläpp

Att producera funktionella och kvalitativa tätskikt med lång livslängd är och förblir vårt främsta fokus och viktigaste hållbarhetsarbete. Hållbarhet är inte något vi tillför, hållbarheten utgör vår grund. Och våra kunders tak.  

Vi miljövarudeklarerar 
För att veta vilka åtgärder man ska genomföra för att skapa en produkt med så lågt CO2 avtryck som möjligt måste man börja med att kartlägga varje förädlingssteg. Vi har valt att miljövarudeklarera våra huvudprodukter enligt den internationella standarden Environmental Product Declaration, EPD. Miljödeklarationerna utfärdas i enlighet med ISO 14025 och EN 15804 och verifierade av IVL Svenska Miljö-institutet. Våra EPD:er omfattar våra tätskikts livscykel från råvara till leveransklar produkt, en cradle-to-gate-utvärdering utförd enligt ISO 14040 och ISO 14044. Dessa EPD:er ligger även till grund för Hållbara byggprojekt där man vill dokumentera varje byggmaterials CO2-påverkan. 

Lite längre ner finner ni våra EPD:er.

Närproducerat

Vår löpande produktutveckling och genomgående höga kvalitet har hållit oss i branschtäten i mer än 100 år. En framgångsfaktor är att vår tillverkning sker i Sverige, på vår produktions­anläggning i Höganäs. För oss är det viktigt att verka nära våra kunder, det minimerar ledtider och transporter. Vi välkomnar också Sveriges höga miljökrav, de håller oss på tå och vi siktar alltid högre. Vi är särskilt stolta över att kunna redovisa väldigt låga CO2-emissioner i våra EPD:er, vilket är resultatet av en målmedveten satsning på vår anläggning i Höganäs. Vi har ställt om från naturgas till biogas och säkerställt att all vår el kommer från förnybara källor. Vårt CO2-avtryck har minskat med 2 500 ton per år och vi fortsätter jobba för att sänka det ytterligare. 

Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall skapades av bygg-branschen 2006 för att göra pallhantering enklare, kostnadseffektivare och mer miljö­vänlig. Vi började att leverera delar av Matakis sortiment 2015 och nu har vi ställt om hela sortimentet till Byggpallen. Detta innebär en CO2 reduktion med 37 ton/år i jämförelse med att vi hade levererat materialet på engångspallar.

Mataki Haloten 380
Mataki Haloten STEEL

Mataki Power FR

Mataki Uno Tech

Mataki Uno Tech FR

Mataki Uno Tech FR Noxout

Mataki DuoTech

Mataki YEP3500

Mataki Trema 5

Mataki Trema B5