Om Kväveoxid (NOx) och hur Mataki UnoTech FR Noxout fungerar

Kväveoxider (NOx) är luftföroreningar som kommer från fordon och industrin i form av avgaser och som är skadliga för människor och miljö. Mataki UnoTech FR NOXOUT är belagd med ett skiffer som fungerar likt en katalysator, vilken reducerar kväveoxid­koncentrationen i luften. 

En katalysator är ett ämne som utan att förbrukas ändrar förutsättningarna för en kemisk reaktion genom att öppna alternativa reaktions­vägar. 

Med hjälp av uv-ljus och katalysatorskiffern på taket oxideras kväveoxiderna till nitrat som istället blir till näring för växter. En kata­­lysator, i detta fall Titandioxid (TiO2) påskyndar reduceringen av NOx betydligt och gör att reaktionerna kan ske vid en betydligt lägre temperatur och mycket snabbare. Katalysatorer fungerar även ofta selektivt vilket gör att den gynnar önskade reaktioner och missgynnar andra oönskade reaktioner.

Reducering av NOx sker alltid på taken med hjälp av UV-ljus från solen men mycket långsamt. En katalysator påskyndar reaktionen kraftigt och gör att reaktionerna går snabbare och sker vid lägre temperaturer.